Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Kids Bijoux, Langhuislaan 16, Noord Holland 1121 RL, Nederland, e-mail: info@kidsbijoux.com, telefoon: 020 40 400 06 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van jouw informatie die we verzamelen wanneer je onze website benadert (https://kidsbijoux.com).

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze diensten stem je in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van jouw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als je hier niet mee instemt, mag je de website niet openen of gebruiken.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zullen het herziene privacybeleid op deze pagina plaatsen. Het herziene beleid wordt van kracht 180 dagen vanaf het moment waarop het herziene beleid op de website is geplaatst en jouw voortgezette toegang tot of gebruik na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. We raden je daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe we jouw gegevens verzamelen
Wij verzamelen/ontvangen informatie op de volgende manier:

 • Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie verstrekt
 • Interactie met de website
 • Uit openbare bronnen

Hoe wij jouw informatie gebruiken
We gebruiken de informatie die we over jou verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Gebruikersaccount aanmaken en beheren
 • Verzameling van klantfeedback
 • Betaling verwerken
 • Marketing/promotie
 • Administratie gegevens
 • Voortgang van bestellingen beheren
 • Site bescherming


Als we jouw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we je om toestemming vragen en zullen we de informatie alleen gebruiken na ontvangst van jouw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn anders te doen door wet.

Hoe we informatie delen
We zullen jouw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Google Analytics

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om jouw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat het gebruik van onze website in strijd is met rechten van derden. Als de dienst of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen jouw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Jouw rechten
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heb je het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens of op het ontvangen van een kopie van jouw persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van jouw gegevens, ons vragen om jouw persoonsgegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming intrekken die je ons hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken, een recht om een ​​klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kun je mailen naar info@kidsbijoux.com. We zullen op jouw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Je kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te mailen op info@kidsbijoux.com.

Houd er rekening mee dat als je ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als je de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, je mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor jouw informatie werd gevraagd.

Cookies
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en de keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Beveiliging
De veiligheid van klantgegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van jouw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die je naar ons verzendt niet garanderen of garanderen en gebeurt dit op eigen risico.

Klachtenfunctionaris / functionaris gegevensbescherming
Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van jouw informatie die bij ons beschikbaar is, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris via e-mail: info@kidsbijoux.com. We zullen jouw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Winkelwagen